Doel

Theaterstichting OOIT heeft het doel om via de kunst een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen en de verbetering van onze multiculturele samenleving. Sinds de aanslagen in 2001 is op wereldniveau een nieuwe grens getrokken tussen verschillende nationaliteiten en religies met name in wijken, waar veel nationaliteiten dicht naast elkaar en tot op zekere hoogte in achterstand leven.

Theaterstichting OOIT wil allochtonen en autochtonen met elkaar in contact brengen en beoogt verschillen van achtergrond, cultuur, geloof, opvoeding en opvoedingsproblemen duidelijk te maken en begrip voor elkaar te kweken. Kunstvormen zoals theater en film dienen als ingang voor gesprekken met elkaar.

Copyright 2023 Stichting OOIT || Website by [ Amivision Internetdiensten ]